Način podnošenja prigovora potrošača

PRIGOVOR POTROŠAČA

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Kupac ima pravo, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, uputiti prodavatelju pisani prigovor na slijedeći način:

– putem pošte na adresu: Pleša obrt, Homerova 1, 33515 Orahovica
– elektroničkom poštom na e-mail adresu: kulen.plesa@gmail.com ili
– izravno putem ponuđene forme na web stranicama prodavatelja.

Prodavatelj će odgovoriti pisanim putem na prigovor potrošača u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Evidenciju o uloženim prigovorima prodavatelj će čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Kupac se uvijek može prodavatelju obratiti s upitima, sugestijama, prijedlozima putem naznačenih tel. brojeva i adresa.

Formular za prigovor preuzmite OVDJE