OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERENET TRGOVINE
Informacije o obrtu:
Pleša obrt za preradu mesa
Homerova 1
33515 Orahovica

Email adresa: info@plesa-obrt.hr
info telefon: +385 91 2301267

Cijene i uvjeti objavljeni na internet stranici https://plesa-obrt.hr/ odnose se isključivo za kupnju preko internet trgovine / web shop-a.
Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/2014.), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.

OPĆI UVJETI A) VALJANOST OPĆIH UVJETA A.1.) Opći uvjeti primjenjuju se između kupca i obrta Pleša obrt (dalje u tekstu: „Prodavatelj“), vezano uz naručivanje proizvoda od strane kupca putem internet trgovine objavljene na internet stranici Prodavatelja (dalje u tekstu: „plesa-obrt.hr“).
A.2.) Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja je posjetitelj plesa-obrt.hr, te Prodavatelju preda narudžbu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda Prodavatelja, te odabere minimalno jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati virmanom, e-bankingom ili naruči proizvod plaćanjem po pouzeću.
A.3.) Svi ugovori sklopljeni između Prodavatelja i kupca vezano uz kupnju proizvoda Prodavatelja putem https://plesa-obrt.hr/regulirani su odredbama ovih Općih uvjeta, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta, kao i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
A.4.) Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici plesa-obrt.hr. Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti ili ispisati ove Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu.
1. B) NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH UVJETA
B.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između Prodavatelja i kupca i u tom smislu imaju prevladavajuć učinak u odnosu na sve druge moguće izvore, te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između Prodavatelja i kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, koji odstupaju od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih sporazuma Prodavatelja i kupca, ovi Opći uvjeti će imati prevladajuć učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.
1. C) VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAČIMA
C.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakondavstva Republike Hrvatske smatraju Potrošačem.
1. D) VALJANOST ODNOSA PREMA STRANIM DRŽAVLJANIMA
D.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na osobe, bilo fizičke ili pravne, koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske, i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju kupca, i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni.
D.2.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.
1. E) OGLAŠAVANJE
E.1.) Objave Prodavatelja predstavljaju prikaz osnovnih uvjeta prodaje, osim ako Prodavatelj nije izričito naveo drugačije.
E.2.) Opisi i specifikacije proizvoda vlasništvo su plesa-obrt.hr . Fotografije proizvoda isključivo su vlasništvo Prodavatelja. Prodavatelj ne odgovara za moguća vizualna odstupanja u priikazu proizvoda, do kojih dođe zbog različitih zaslona uređaja na kojima se slika prikazuje.
E.3.) U svrhu oglašavanja pojedinih proizvoda, plesa-obrt.hr može koristiti uslugu Google Adwords remarketinga. To je usluga koju pruža Google za ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja kroz Google search, te Google Display mrežu, kupaca koji su već posjetili plesa-obrt.hr. Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama, oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.
E.4.) Proizvodi na plesa-obrt.hr koji su izložbeni primjerci su kao takvi i označeni, moguće je da su iz tog razloga na dodatnom popustu. Naručivanjem takvog proizvoda kupac potvrđuje, da se s navedenim značajkama proizvoda u potpunosti slaže. U ovakvom primjeru Prodavatelj ne jamči dostavu u originalnoj, već u primjerenoj ambalaži. E.5.) Putem https://plesa-obrt.hr/ kupcu je omogućena kupnja dijela asortimana proizvoda iz ponude Prodavatelja.
1. F) NARUČIVANJE PROIZVODA
F.1.) Kupac može iz dijela asortimana Prodavatelja, objavljenog na https://plesa-obrt.hr/ izabrati proizvod ili grupu proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran i to klikom na gumb “dodaj u košaricu”, te istog na taj način dodati svojoj košarici.
F.2.) Klikom na gumb “Naručite” kupac daje neopozivu ponudu Prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda. Prije zaključivanja kupovine kupac može samostalno promjeniti stanje proizvoda ili dodavati još proizvoda u košaricu.
F.3.) Kupnja ne može biti realizirana ukoliko kupac nije potvrdio svoje slaganje s Općim uvjetima.
F.4.) Kupnja je valjana samo ako je narudžba uredno ispunjena i zaključena putem plesa-obrt.hr. To vrijedi i za dodatne zahtjeve, uvjete ili upute kupca, koji mogu biti u vezi s kupljenim sadržajem.
F.5.) Kupcu je putem plesa-obrt.hr omogućena kupovina proizvoda uz registraciju i bez registracije.
F.6.) U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi , Prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca o tome čim to bude moguće. U slučaju obavijesti da je naručeni proizvod dostupan u produljenom roku, Kupac ima mogućnost ostati pri narudžbi, uz novi, tako naznačeni rok isporuke, ili pak otkazati narudžbu. U slučaju da Prodavatelj obavijesti Kupca da Proizvod uopće ne može naručiti od dobavljača, ugovor se raskida već samom takvom obaviješću i narudžba se otkazuje, te se neautorizirane transakcije kreditnih ili debitnih kartica otkazuju odmah, a povrat uplaćenih sredstava, ukoliko ih je bilo, Prodavatelj će Kupcu vratiti (uvećano za propisanu zakonsku kamatnu stopu) što prije moguće, a najkasnije u roku od 7 radnih dana.
F.7.) Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove).
1. G) POTVRDA PRODAVATELJA
G.1.) Potvrda o primitku narudžbe kupca, koju kupac zaprima putem (elektroničke pošte) maila, nakon naručivanja proizvoda putem https://plesa-obrt.hr/, ne predstavlja prihvat narudžbe od strane Prodavatelja.
G.2.) Prihvat narudžbe kupca od strane Prodavatelja uslijediti će jedino ako je u potpunosti, i bez ikakvih rezervi zajamčena isplata svih obveza plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih pripadajućih troškova od strane kupca (odnosno ako Prodavatelj iznimno odobri drugačije), te ukoliko je Prodavatelj potvrdio dostupnost robe sukladno elementima narudžbe kupca.
G.3.) Narudžba kupca smatra se prihvaćenom od strane Prodavatelja: – kod kupnje uz plaćanje prije isporuke robe, u trenutku kada Prodavatelj zaprimi potvrdu plaćanja, o čemu će kupac biti obaviješten posebnom elektroničkom porukom. – kod kupnje uz plaćanje prilikom isporuke robe kada Prodavatelj odobri takvu isporuku, o čemu će kupac biti obaviješten posebnom elektroničkom porukom. U trenutku prihvata narudžbe kupoprodajni ugovor se smatra sklopljenim među strankama putem https://plesa-obrt.hr/. Istodobno sa potvrdom narudžbe, Prodavatelj kreira račun, koji će dostaviti kupcu najkasnije zajedno sa isporukom robe.
G.4.) Nakon prihvaćanja narudžbe kupca od strane prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između kupca i Prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.
1. H) OPĆENITO O NAČINU PLAĆANJA
H.1.) Sve navedene cijene na plesa-obrt.hr istaknute su u hrvatskim kunama (HRK), osim ako nije drugačije izričito navedeno. Cijene proizvoda ne uključuju troškove dostave i druge troškove zasebnih usluga.
H.2.) Plesa-obrt.hr internet sustav omogućuje korisnicima plaćanje i kupnju virmanom, uplatom u pošti, FINI, internet bankarstvom ili uplatom u banci, te plaćanjem po preuzimanju pošiljke (gotovinom) u skladu s uvjetima koji su navedeni u ovim Općim uvjetima.
H.3.) Kupac je suglasan da Prodavatelj, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može zatražiti dodatne dokaze o valjanosti takvog načina plaćanja, a u slučaju da takvi dokazi ne budu podneseni ima pravo obustaviti transakciju I otkazati narudžbu.
H.4.) Kupac potvrđuje i suglasan je da njegov pružatelj usluga platnog prometa, u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja kupaca prema Prodavatelju, može teretiti kupca transakcijskim troškovima koji nisu poznati Prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.
H.5.) Ukoliko je kupac osoba koja nije državljanin jedne od država članica Europske Unije, mogućnost odbitka pretporeza prosuđuje se sukladno primjenjivim međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog ekonomskog oporezivanja. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za povrat poreza na dodanu vrijednost i ili drugih primjenjivih poreza kupca, niti preuzima nikakvu obvezu bilo koje vrste asistirati kupcu u povratu poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza.
H.6.) U slučaju da kupac robu namjerava uplatiti na žiro račun prodavatelja (virmanom, e-bankingom, u pošti, banci…) potrebno je izabrati opciju “plačanje internet bankarstvom, virmanom ili općom uplatnicom” na trećem koraku košarice plesa-obrt.hr, rok za uplatu kupca je 3 dana, nakon tog roka Prodavatelj ne garantira dobavljivost naručenih artikala. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa, pristupa se povratu preplaćenih sredstava uvećanih za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun u roku od najviše 30 dana od dana uplate.
1. J) PLAĆANJE PO POUZEĆU
J.1.) Kod plaćanja kupljene robe po preuzimanju pošiljke, kupac plaćanje može izvršiti isključivo gotovinom prilikom dostave.
1. L) DOSTAVA
L.1.) Prodavatelj je dužan dostaviti naručenu robu na adresu koju je kupac naveo u Narudžbi kupca poslane putem https://plesa-obrt.hr/. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt, ukoliko prilaz do objekta nije slobodan, dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć. Dostava se vrši na području Republike Hrvatske i svijeta.
L.2.) Okviran rok isporuke, artikala koji su na zalihi, iznosi od 3 do 10 radnih dana. Rok počinje teći od trenutka kada Prodavatelj zaprimi uplatu na žiro račun ili kada se autorizira transakciju kreditnih ili debitnih kartica. Cijena troškova dostave vidljiva je u košarici, a besplatna je na području RH bez obzira na iznos pojedinačne kupovine osim za plaćanje pouzeću kada se dostava naplaćuje po važećem cjeniku te je cijena dostave navedena u narudžbi. Za proizvode koji nisu na zalihi, a naručuju se, Prodavatelj dogovara okvirni termin isporuke s kupcem prema uobičajenim terminima isporuke od strane dobavljača.
L.3.) Prodavatelj je odgovoran za pravovremeno i uredno otpremanje robe iz svojih poslovnih jedinica i isporuke dostavljača, ali nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih brodarskim uslugama, višu silu, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju kurirske službe.
L.4.) Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća, na adresi koju je kupac naznačio, zbog toga što se kupac u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo kupac.
L.5.) U slučaju neuspjele dostave, kako je to definirano točkom L.4. ovih Općih uvjeta, ukoliko se proizvod ne preuzme, a kupac nije obavijestio Prodavatelja o tome pisanim putem , Prodavatelj ima pravo uskladištiti robu po svom izboru na rizik kupca uz obračunavanje troškova skladištenja u iznosu od 3% iznosa računa po započetom mjesecu i inzistirati na ispunjenju ugovora ili, nakon određivanja naknadnog roka od 15 dana raskinuti ugovor i robu dalje prodati trećim osobama, pri čemu je kupac obvezan platiti naknadu skladištenja i manupulativnih troškova.
L.6.) Proizvod se smatra isporučenim kada kupac ili od kupca ovlaštena osoba parafira pisanu potvrdu o preuzimanju, te istu preda dostavnoj službi. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja, te ukoliko ih ima, odmah prijaviti oštećenje dostavnom službeniku koji robu isporučuje, kupac je dužan odbiti pošiljku koja ima vidljiva oštećenja.
L.7.) Kupac je dužan bez odlaganja preuzetu robu otpakirati i pregledati kod preuzimanja, te obavijestiti Prodavatelja o mogućim vidljivim nedostacima robe.
L.8.) Prodavatelj može, u slučaju uočenih problema s izvršavanjem obveze plaćanja kupca, otpremu robe po vlastitom nahođenju otkazati ili odgoditi do potpunog izvršenja obveza plaćanja od strane kupca.
L.9.) Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove).
L.10.) U slučaju osobnog preuzimanja proizvoda, proizvode nije moguće podići odmah po uplati, potrebno je pričekati obavijest Prodavatelja da su proizvodi spremni za preuzimanje. Kupac će biti obaviješten telefonskim putem ili elektroničkom poštom da je njegova roba spremna za preuzimanje.
1. O) PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE I POVRAT ROBE
O.1.) Kupac odnosno potrošač ima pravo u roku od 14 dana od dana primitka robe, bezrazložno raskinuti kupoprodajni ugovor, tako da raskid preda pisanim putem prije isteka roka za jednostrani raskid slanjem obrazca putem elektroničke pošte na kulen.plesa@gmail.com ili poštom na adresu prodavatelja: Pleša obrt, Homerova 1, 33515 Orahovica. Za sva pitanja i primjedbe, Prodavatelj raspolaže stručnom službom koja je dostupna od ponedjeljka do petka od 08 do 16 sati, i to na telefon: 091 230-1267
O.2.) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok od 14 dana iz stavka Q.1. ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, roba koja čini predmet ugovora predana na posjed. Ugovor se smatra otkazanim u trenutku kada Prodavatelj primi pismenu obavijest.
Q.3.) Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od 14 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.
O.4.) Kupac u slučaju odbijanja primitka robe snosi i troškove povrata robe. U slučaju pošiljke s otkupninom, Prodavatelj ima pravo teretiti Kupca za troškove dostave i povrata robe.
O.5.) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s člankom 74. Zakona o zaštiti potrošača.
O.6.) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovog pasusa. To znači, prodavatelj izvršava povrat uplaćenih sredstava služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se potrošač koristio prilikom plaćanja, a kupac izvršava povrat kupljene robe bez odgađanja.
O.7.) Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji u slučajevima definiranim člankom 79 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14).
1. P) OSTALO
P.1.) Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta će biti pohranjeni u elektronskom obliku Prodavateljevog sustava, te kupac može pristupiti njima putem službi Prodavatelja. Potvrdom prihvaćanja ovih Općih uvjeta kupac daje suglasnost na prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, OIB, i sl.).
P.2.) Kupac odnosno potrošač, svoje zahtjeve, reklamacije, prigovore, izjave, kao i eventualne pohvale može dostaviti Prodavatelju pisanim putem na adresu: Pleša obrt, Homerova 1, 33515 Orahovica
P.3.) Adresa servisne službe Prodavatelja glasi: Pleša obrt, Homerova 1, 33515 Orahovica
P.4.) Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta, koje omogućuje korištenje sustava https://plesa-obrt.hr/.
P.5.) Za ugovore sklopljene na temelju ovih Općih uvjeta primjenjuje se mjerodavno pravo prema sjedištu Prodavatelja. Primjena UN-ove Konvencije o međunarodnoj prodaji robe je isključena.
P.6.) Kupac potvrđuje da je svjestan da su važeći Opći uvjeti podložni stalnim promjenama i poboljšanjima, tako da za sve buduće kupnje sam preuzima odgovornost da bude upoznat s aktualnim općim uvjetima koji se primjenjuju na plesa-obrt.hr
P.7.) Promjene ovih uvjeta kao i odredbe ugovora sklopljenih na temelju ovih Općih uvjeta moguće su isključivo na temelju pisanog sporazuma ugovornih strana. Usmeni ugovori i/ili sporazumi nisu dopušteni.

RJEŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Slatini.
…………………………………………………………….
OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama /trgovinama u kojima se nalazite.Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak .
Ostali načini podnošenja prigovora:
• Na adresu: Pleša obrt, Homerova 1, 33515 Orahovica
• Na e-mail adresu: drazen.plesa@gmail.com
Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog. Odgovor na Vaš prigovor zakonski ćemo Vam dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.